Ordförande Maria Liljeström

Sekreterare Mona Sundberg

Kassör Gunilla Forsström-Nyman

Viceordförande Markus Hartman

e-postadress: natursvartback@gmail.com

facebook