Ordförande Anne Osmala

Sekreterare Markus Hartman

Kassör Gunilla Forsström-Nyman

Viceordförande Johan Horelli

e-postadress: natursvartback@gmail.com

facebook