Svartbäckillä on oma luonnonsuojeluyhdistys, jonka tehtävänä on

  • levittää sanomaa siitä, kuinka tärkeää on luonnon säilyttäminen
  • vaikuttaa toimiin, joilla uhataan ympäristöämme
  • tuottaa mukavia ja iloa tuovia luontoelämyksiä

Yhdistys edistää ympäristönsuojelua järjestämällä kokouksia, retkiä ja esitelmiä jäsenilleen.
Tuemme nuorison kiinnostusta luontoa kohtaan opintoretkillä ja jakamalla stipendejä.
Pidämme yllä avointa ja suoraa keskusteluyhteyttä Kilpilahden petrokemiallisen teollisuuden edustajien kanssa.

Yhdistyksemme on toiminut jo 50 vuoden ajan, joten voimme hyvällä syyllä sanoa, että meillä on jo historiallinen paikkamme.
Jäseniä meillä on noin 200. Suurin osa jäsenistöstä asuu kylissä Svartbäckissä ja sen ympäristössä, mutta myös monet kesäasukkaat ovat olleet jäseniämme jo vuosien ajan.

Jäsenmaksumme on vain 10 € aikuiselta ja 5 € perheen kaikilta lapsilta (alle 18 v.). Otamme yhdistykseemme mielellämme uusia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja haluavat muiden samanmielisten seuraan.

Tervetuloa mukaan!