Svartbäcksbygden har en egen naturskyddsförening som verkar för att

  • sprida budskapet om vikten av att ta vara på naturen
  • motverka åtgärder som hotar vår miljö
  • skapa nöje och glädje av naturupplevelser i vår bygd

Föreningen befrämjar miljövården genom att ordna möten, excursioner och föredrag för sina medlemmar. Vi stöder ungdomens intresse för naturen genom studieresor och stipendier. Vi upprätthåller en öppen och frispråkig kontakt med den petrokemiska industrin i Sköldviksområdet.

Vår förening har redan 50 år på nacken så vi kan gott säga att vi har en tradition att fylla. Vi har cirka 200 medlemmar. De flesta bor i byarna kring Svartbäck men också flera sommargäster från Helsingforstrakten är med i föreningen sedan många år.

Vår medlemsavgift är endast 10 € för fullvuxna och 5 € för familjens alla barn (under 18). Vi tar gärna emot nya medlemmar som visar aktning för naturen och gläder sig åt gemenskapen i vår grupp.

Välkommen med!